Lösöreauktion vid Vestöös i Hall.

Onsdagen den 9 innevarande april kl. 10 f. m. låter herr Oluf Knudsen på grund af förestående afflyttning genom offentlig auktion försälja all yttre lösegendom, hvaribland 5 st. hästar, 4 st. kor, skörde-, slåtter- och såningsmaskiner, arbetsvagnar, fjädervagn, droska, spets. och vändplogar, selar, magasinsinventarier, 1 parti potatis — Up to date —, 1 mindre parti råg, 1 parti välbärgadt hö m. m.; af inre lösegendom en del enklare möbler, 1 piano, 1 antik byrå.
Vid samma tillfälle utbjudas 60 tld myrmark i Kyrkebysmyr och 20 tid i Tengelgårdamyr på vilkor som tillkännagifvas före utropet.
Betalningsanstånd för lösegendomen till 1 sept. eller vid anfordran.
Slite den 1 april 1913.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 April 1913
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *