Lindbladska sällskapet

gaf igår afton premiär å den vackra treaktsoperetten Geishan inför en talrik men icke fulltalig publik. I betraktande af vår lilla scen och dess resurser hade man lyckats i dekorationsväg åstadkomma något som verkligen var mer än man väntat. De kulörta lyktorna, de glada färgerna i hundratals chrysantemum och den transparenta fonden med sin illusion af månsjus på sjön, allt bidrog till att jämte de färgrika kimonos, de engelska damernas flotta toaletter och officerarnes uniformer höja ögonfägnaden till ett högre stadium än man är van vid — i Visby.
Spelet gick lätt och behagligt, och sångerna, både solo och i kör, fingo ett särdeles lyckadt utförande. Bland rollinnehafvarne torde frkn Ellen Rosengren böra nämnas i första rummet. Hennes utförande af Mimosa Sans roll var kräfvande, men hon skilde sig från uppgiften med heder. I hr Hårleman som Fairfax hade hon därjämte en värdig visavi. En annan roll, som också uppbars synnerligen förstklassigt var miss Molly Seamore’s, i hvilken fru FridaGreiff-Lindblad sjöng och dansade med lif och grace och med ett smittande godt humör. Hr R. Lundin, som den idiotiskt dumme, egenkäre och högfärdige guvernörenmarkisen Inmari var bra och till sist må nämnas hr Arne Lindblad som thehusägaren Vum Hi, i hvilken roll han var roligare än någongin, framkallande skratt blott han visa sig. För öfrigt «spelade samtliga mycket godt. I en af birollerna framträdde särskildt frkn Karin Berge, som med ett intagande yttre förenar ett lifligt och vackert spel.
Geishans glada och lekande vackra melodier visade sig öfven här göra intryck på publiken, och applåderna föllo tätt. I Stockholm har ju Geishan gått otaliga gånger och alltid vunnit stor anslutning från publiken. Här i Visby tycks man inte intressera sig ens för de gamla vackra operetterma, och Visby är sannerligen på god väg att förstöra sitt anseende som teaterstad — om vi verkligen haft något sådant.
I afton ges den glada lokaliseringen af Polmische Wirtschaft »Huller om Buller» med nedsatta biljettpriser. Pjäsen, hvars glada melodier, särskildt valsen, väl ingen kunnat undgå att höra under sista året är ej att förväxla med revyn »Buller om Huller». I morgon middag ges Den glada änkan (billighetsföreställning) till matiné och på kvällen är repris af Geishan. Detta blir sista föreställningen här i Visby. På måndag afton spelar sällskapet i Burgsvik, då Glada änkan ges.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Mars 1913
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *