Kriget.

Flottdemonstrationen mot Montenegro.
Tidigt i går morse anlände fyra österrikiska kryssare till montenegrinska farvatten.

Rumänien får Silistria.
Alla bulgariska tidningar innehålla meddelanden från Petersburg, act Rumänien kommer act få Silistria. Oaktadt underrättelsen icke officielt bekräftas, har den öfverallt gjort ett beklämmande intryck.

En ny svårlöst fråga.
En ny svårlöst fråga har uppstått, i det grekerna vägra att utrymma större delen al södra Albanien och fordra en gräns som ligger bra mycket nordligare än hvad Italien och Österrike gå in på. Grekerna påstå bland annat, att 340,000 mot endast 179,000 muhammedaner enligt senaste officiella turkiska statistik bo i det omstridda distriktet. Det oaktadt våga de båda nämda makterna icke låta detta område tillfalla Grekland, då det nya Albanien därigenom skulle försvagas alltför mycket. Grekland å sin sida vägrar bestämdt att utrymma området i fråga. Det ser alltså ut, som om här skulle bli en ny konflikt, kanske lika svår som den montenegrinska.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 April 1913
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *