Kriget.

Turkiet antar makternas medling.
Till Köln. Zeitung telegraferas från Berlin: Engelska regeringen och de utländska sändebuden i London ha tydligtvis genom Turkiets därvarande representant fått meddelande om att Porten är villig acceptera makternas medling för fastställande af fredsvilkoren. Den europeiska diplomatiens nästa uppgift blir nu att söka uppnå liknande förklaringar från Balkanstaternas regeringar.

Djavid pascha på marsch mot Monastir.
Serbiska tidningar omtala, att general Dijavid pascha åter samlat spillrorna af sin armé. I spetsen för 15,000 reorganiserade och väl utrustade trupper lär han marschera mot Monastir. Han har redan hesatt flera viktiga platser iMacedonien, och hans trupper ökas allt jämt genom albanska friskaror, som stöta till.

Bulgarisk finansnöd.
Sobranjen har sammanträdt till urtima session. Finansministern inlämnade en proposition om ett anslag å 50 miljoner lei för arméns behof. Beloppet skall täckas genom utfärdande af skattkammarbevis.

Nederlaget utanför Skutari.
Från Belgrad meddelas, att den bekante serbiske generalen Totovitseh, på sin tid en af kungamördarne, fått afsked med pension på grund af sin oduglighet. Det påståg till stor del vara hansfel, att de förenade serberna och montenegrinerna för någon tid sedan ledo ett svårt nederlag utanför Skutari.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *