Konkursauktion

Genom offentlig auktion, som förrättas hos trädgårdsmästare C. Lindahl, Mickelgårds i Vestkinde, torsdagen den 17 innevarande april kl. 12 midd. låta sysslomännen i bemälde Lindahls konkurs försälja:
Lösegendom: såsom nysilfver, 1 byrå, fönsterbord, 1 skänk, 1 köksbord, bordlinne, åkerbruksredskap, såsom sättare, harfvar, och hackor, I par kälkar, 1 hackelsemaskin, 3 bethackor,? hästklockor, baljor, 40 bänktönster, 8 torglådor, 1 parti myrfoder, kornhalm, 1 parti stängselnät, järnskrot, m. m., 1 parti hvetemjöl, rågmjöl och blandsäd m. m.
kl. 1 e. m. utbjudes konkursboets fastighet 1/64 mu L:a Mickelyårds om l,sv4e hektar. Närmare underrättelser om densamma lämnas af undertecknad; köpevillkoren tillkännagifvas före utropet.
Ang. lösegendomen lämnas af mig godkände inropare 3 mån. betalningsanstånd — i öfrigt betalas vid anfordran.
Visby den 9 april 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 April 1913
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *