Ingen extra landtmätare i Gotlands län.

Landtmäteristyrelsen har meddelat k. befhde härstädes, att — sedan den genom extra landtmätaren E. Waldenströms utnämning till distriktslandtmätare i Gäfle distrikt lediga .och med ord, innehafvare numera tillsatta, extra landtmätarebefattningen från och med denna månads utgång förflyttats till Kalmar län — styrelsen icke har för afsikt att för närvarande indela någon extra landtmätare till tjänstgöring inom Gotlands län.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *