I. O. G. T:s amatörklubb

hade igår kväll sin andra uppvisning i ordenslokalen vid S:a Murgatan, hvarvid uppfördes lustspelet »Kärlek och upptåg» af Uller för fullsatt salong. Rollerna utfördes af amatörerna ganska naturtroget, hvadan publikens munterhet helt lättförklarligt emellanåt tog öfverhand öfver replikerna. Publiken syntes i allo vara fullt belåten med sin afton för sin utlagda femtioöring. På grund af de många efterfrågningarna efter biljetter, sedan lappen satts på luckan, kommer pjäsen troligen att ånyo gifvas om söndag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *