I Amerika afliden landsmaninna.

Från Newyork skrifves: Lördagen den 8 febr, afled efter en kort sjukdom mrs Ellen Maria Johanna Johnson å Post Graduate Hospital. I tisdags den 11 dennes fördes stoftet till sitt sista hvilorum i Woodlawn kyrkogård. Begrafninges förrättades af d:r M. Stolpe i sorgehuset, 850 East 164th st., Bronx, där ett stort antal vänner hade samlats från både när och fjärran.
Mrs Johnson hade vunnit en skara af vänner genom sitt alltid glada, trefliga sätt, hvilket syntes af den oerhörda stora blomstergärd som sändts till båren; mer än ett 50-tal stora dyrbara kransar förutom en massa af smärre buketter prydde båren.
Efter begrafningsceremonien fördes stoftet till kyrkogården, där d:r M. Stolpe förrättade, jordfästningen.
Den aflidna var född 15 okt. 1872 i Vamlingbo församling på Gotland och efterlämnar sörjande make och två barn samt öfriga släktingar. Begrafningen ombesörjdes af undertaker Eric Johnson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Mars 1913
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *