Hoburgs fyr

kommer efter ombyggandet att visa en blänk hvar femte minut med en ljusstyrka af 500,000 Hefnerljus, hvadan dess optiska lysvidd blir 37 latitudsminuter. Samtidigt kommer vid Hoburg att anordnas en mistsignalstation, hvarest medels exploderande bomullskrutpatroner skall signaleras med ett skott hvar ferite minut.
I sammanhang härmed kommer mistsignaleringen vid Faluddens fyr att ändras från kanon till mistsirén för komprimerad luft, med 3 tätt på hvarandra följande ljud hvarannan minut.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Mars 1913
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *