Hemse.

Å biografteatern i goodtemplarsalen visas på sön dag afton ett Sår vackert program. Detsamma inledes med en bild visande pärlfiske, hvarpå följer ett stort drama »Passionens makt» i två afdelningar, inspeladt i Italien, Sedan törer »Hur människan gör sig bergen underdåniga», hvarefter programmet afslutas med en rolig bild »Den besynnerligt lifliga staden», där oanade effekver åstadkommits med de knep kinematografien besitter. Programmet, som endast visas på söndag, är förbjudet för barn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 April 1913
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *