Hemse.

Biograf i Hemse blir det f. o. m. nästa lördag. Hr K. J. Kryssell från Visby har nämligen i härvarande goodtemplarlokal uppstält en förstklassig biografapparat för elektrisk belysning och drift. För den behöfliga strömmens erhållande har hr Rrysek anskaffat en 5 hkr Pentamotor och en dynamo därigenom ju skaffande Hemse ett helt litet elektricitetsverk. Han har därjämte inledt elektrisk belysning i salen som nu kommer av tål lysas af ett tiotal lampor. Föreställningar komma att gifvas lördagar och söndagar tills vidare, och hvarje föreställning räcker c:a två timmar. Instundande lördag, 5 d:s, är det som sagdt premiär, och första programmet sagdt premiär, och första programmet bastår af följande fem nummer (bildarna levereras af den världsberömda firman Pathé freres): Pathé journal öfver världshändelserna, Hennes gåfva, drama, Floden Bure i Frankrike, vacker landskapsbild, Mexikanarens dotter, drama, samt till sist den genomrolige Lehmann som tjänare. Bilderna äro tillåtna äfven för barn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 April 1913
N:r 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *