Gotlands Sedlighetsförening

håller sitt årsmöte i kyrkosalen under H. H. Biskopens ordförandeskap onsdagen den 2 april 1913 kl. 6 e. m.
a) Sedlighetspredikan af pastor Hejneman.
b) Behandling af i stadgarne föreskrifna ärenden.
c) Diskussion öfver följande frågor:
1) Hvad ha vi i ljuset af historiens vittnesbörd att hoppas eller frukta af vårt folks nuvarande sedliga tillstånd?
Inledare: lektor Hjelm.
2) Är det ur samhällssynpunkt tillrådligt att understödja ogift moder mer än lika behöfvande gift?
Inledare: pastor Hallberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Mars 1913
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *