Gotlands läns kvinliga folkhögskola i Hemse.

Ny 4 månaders kurs börjar måndagen den 21 instundande april med upprop kl. 12 m.
Undervisningsämnen: svenska, historia, matematik, naturlära, bokföring m. m., sömnad, handarbete, väfning och strykning samt huslig ekonomi.
Insträdesfordringar: vanliga folkskolekunskaper, att äga god frejd samt att före kursens slut hafva fylt 16 år.
Undervisningen är kostnadsfri. Under den tid af 2 månader, som hvärje elev åtnjuter undervisning i huslig ekonomi, är elev skyldig deltaga i gemensamma måltider och att därför erlägga afgift motsvarande inköpskostnaderna för råmaterial — ca 20 kr. i månaden. Under den öfriga tiden har elev rättighet att på enahanda vilkor erhålla kost.
Bostad och, om så önskas, mat erhålles hos enskilda personer för moderat pris.
Statsunderstöd kan, efter därom gjord ansökan efter kursens början tilldelas obemedlad med högst 15 kronor och mindre bemedlad med högst 45 kronor.
Inträdesansökningar, beledsagade af af afskrift af skolbetyg och af frejdebetyg, skola ställas till styrelsen för Gotlands läns folkhögskola samt, ju. förr dess hellre men senast före den 1 april, insändas till. undertecknad, som lämnar närmare upplysningar.
Hemse i februari 1913.
Rich. Löfvenberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *