Gotlands get- och kaninafvelsförening

hade här på lördag e. m. sitt från förra månaden ajournerade årsmöte och beviljade därvid afgående styrelsen ansvarsfrihet samt utsäg styrelse, bestående af fru & C. Benedicks-Bruce (ordf. och sekretare), kapten Stålhandske (skattmästare), fru Stålhandske, förrådsförvaltare Bergqvist och maskinist Eriksson i Roma, med fru Larsson i Etelhem och f. skollärare Stengård, Visby, som suppleanter. Till revisorer återvaldes landskamrer O. Melin och handl. Medeen och till revisorssuppleant löjtnant Isæus.
Af årsberättelsen inhämtades bl. a. att föreningen under fjolåret åtnjutit 100 kr. anslag af hushållningssällskapet samt att i juli månad varit anordnad en uppvisning af getter och kaniner i förening med prisutdelning.
Betäckningsafgiften bestämdes till 50 öre för föreningsledamöters djur och 1 kr. för utomståendes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Mars 1913
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *