Från sjön.

— Af bogserångaren Björn från Hälsingborg inbogserades på tisdagen till i Lenna hemmahörande tromastskonerten Hoppet, kapten Elfving. Fartyget hade på resa från Lybeck till Råå varit på grund utanför Trälleborg, men själf lyckats taga sig af grundet, sedan omkring femton ar lasten som bestod af stensalt blifvit kastad öfverbord.
— Vid landgrundningen från SO.-sidan af Hästhvilan på ett djup vid medelvatsenstånd af 8 meter, utsattes i fredags en kvastprick.
— Lotsångaren Vega skall efter utläggning af och ljudbojen vid Hoborgs ref a gå Till Kalmar för intagning af Ölands södra refs. Iys- och ljudboj, som skall undergå sedvanlig vårutrustning.
— Danske ångaren Daisy med last ar kol strandade i lördags middag å Hamngrundet vid Ölands södra udde. Neptunbolagets ångare Ajax har beordrats från Kalmar och Neptun från Burgsvik att afgå för att assistera. Ajax har anländt på aftonen till platsen.
— Tyska ångaren Belgravia, hemma i Stettin och på resa från Newcastle till hemorten med stenkol, grundstötta i lördags morse på sydvästra sidan af Valgrundet utanför Landskrona. Ångaren är läck. Switzarångare assisterar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *