Från sjön.

— Som första ångare för seglationen har igår till Sundsvall anländt en norsk ångare med last af salt.
— Då pansarbåten Oscar II i går på morgonen skulle gå från nya dockan på Karlskrona vart, där den varit intagen för att ommålas, och skulle begifva sig till brobänken, körde den upp på holmen Smörasken, hvarom ju telegraförades till oss igår.
Efter ett par timmars arbete båten des man emellertid åter få pansarbåten fri från bottenkänningen, utan att den enligt hvad man hittills kunnat konstatera, tagit någon som helst skada.
Missödet berodde på, att en kabel brast vid bogseringen till brobänken, så.att pansarbåten råkade i drift och med aktern körde upp på holmen.
— Fyrfartyget »Svenska Björn» har på väg till sin station till följd af den starka nordostliga stormen och gnötjockan nödgats ankra vid Fejan, där dot kommer att invänta bättre väderlek, innan det på nytt utgår.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 April 1913
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *