Från sjön.

— Fartygen Grundkallen, irngrundet och Västra Banken gingo igår från Öregrund för att intaga sina stationer.
— På utgående från Reval i början af månaden råkade Oskarshamnsångaren Slanka in i drifisband, som af den häftiga västanstormen sattes i så stark skrufning, att fartygssidörna intrycktes och ångaren blef läck. Blanka har nu intagits i Oskarshamns skeppsdocka och det har visat sig, att ej mindre än 58 plåtar måste uttagas för att förnyas eller omriktas.
— Svenska barken »Jakob Rauers», på resa från Göteborg till Grangemouth med last af timmer, grundstötte på lördag afton vid Berwick. Fartyget blir sannolikt vrak. Besättningen, elfva man räddade sig i räddningsbåten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 April 1913
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *