Från sjön.

I Rigabukten sitta 30 Spare fast i isen, Isbrytare ha utgått från Riga för att lämna hjälp.
— Pansarbåtarna Oden, Thule och Svea samt jagaren Vidar (desamma som passerade härförbi i lördags middag) uppkommo på aftonen till Stockholm. Fartygen voro alldeles nedisade från stäl till akter, och särskildt öfverisad var gifvetvis jagaren Vidar. Hela förskeppet såg ut som en enda stor isklump. Tackel och ankare voro täckta af tjock is, och allt vittnade om, att resan upp från Karlskrona under natten ej varit någon lustfärd för vare sig befäl eller manskap. Pansarbåtarna ankrade ute på Strömmen, medan däremot Vidar förtöide vid Kastellholmskajen.
En påpasslig biografman var närvarande och fick ett praktfullt nummer för sin film.
— Arbetet via Uranias vrak försväras allt jämt af bottenströmmen därute. Visserligen hafva 5 sprängskott aflossats vid ena masten och 2 vid den andra, men sedan dess har man ej kunnat konstatera verkan häraf, och skorstenen står ännu orubbad. Snart sagdt hvarje deg besökes platsen af Switzerångare och lotsångaren Viken, men strömsättningen håller sig, som nämdt, ogynsam för vidare arbete.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *