Från sjön.

— Vid Svenska handelsflottan börjar den trådlösa telegrafien alltmer komma till användning. 15 radiotelegrafstationer äro snart installerade på svenska fartyg.
— Till Lloyds telegraferas från Cardiff, att Hälsingborgsångaren »Excelsior» kolliderat med en engelsk ångare under natten till ag Ia Båda ångarna blefvo svårt skadade och ha måst intagas i docka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Mars 1913
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *