Från landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 5 april.
Kommunalstämman har till valnämd omvalt riksdagsman Th. Hansen i Fonsarfve, samt landtbrukarne Olof Olofsson i Gervalds, Olof Norrby i Anderse, och Elof Lindkvist i Västergårda med hammansägarne O. Hansson och O. Jacobsson till ersättare.
Hvad en komage kan innehålla. Ett kokreatur, som nyligen slaktades här igocknen, befans ha inmundigat åtEN mindre lättsmälta föremål: en hårnål, ett hästskosöm, en 1-tumsspik och en cirka 4 tum lång ståltråd. Egendomligt nog tyckes ej kon ha lidit minsta men af »läckerheterna» utan var frisk och vid godt hull vid slaktningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1913
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *