Från landsbygden. Martebo.

MARTEBO, 9 april.
Värdefull gåfva till Martebo församling: Landtbrukaren Th. Anschütz vid Binge härstädes har nu i dagarnasåsom gåva till församlingen öfverlämnat en präktig och dyrbar likvagn, som 7 dennes högtidligt invigdes för sitt ändamål af kyrkoherde Hedgren. Denne höll därvid för de församlade, bland hvilka märktes kyrkorådsledamöter, gifvaren själf m. fl., ett kraftigt invigpingstal med text från 2 Kon. 2:12.
Till sist riktade tal. några hjärtligs ord till donatorn och framförde församlingens varma tack för den storartade gåfvan.
Detta är ej första gången, som familjen Anschütz visat sitt intresse för orten och dess helgedom, Därom vittnar t. ex. ett dyrbart altarkrucifix och ett prydligt bokställ för samme rum. Heder och tack åt den vänliga och offervilliga familjen!
Likvagnena gjorde samma dag sin första tjänst, då förre husbonden Anders Magnusson, Medebys, fördes ut till sitt sista hvilorum.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 April 1913
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *