Från landsbygden. Hejde.

HEJDE, 27 mars.
Pastoratskyrkostämma hölls kl. 2 e. m. i går i härvarande kommunalrum för sammansättning af en för båda pastoratets socknar gemensam bygnadsnämd. Efter företagna val insattes för en tid af 4 år i nämden följande ledamöter: för Hejde: hemmansäg. Aug. Kvarnstedt, Skogs och O. Åkerbäck, Tass; för Väte hemmansäg. P. Björkander, Magnuse. Till ordf. i nämden valdes Aug. Kvarnstedt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Mars 1913
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *