Från landsbygden.

HAFDHEM, 5 mars.
Hafdhems Styttegille hade sönlagen 23 febr. täfling om sin nyinköpta vandringspokal i fältskjutning som för första gången eröfrades af Karl Larsson Kvinnegårda med 14 tr. af 15 möjliga.
Efter skjutningen hade gillet sitt ordinarie årssammanträde vid Kulla i Hafdhem. Af årsberättelsen synes, att gillet är stadt på frammarach. Det ägde vid årsskiftet 57 anslagsberättigade medlemmar. Under fjolåret ha lossats 5,300 skott, hvaraf 1,310 i fältskjutning. Till gillets ordf, återvaldes Jakob Levander i Bols och till öfriga styrelseledamöter omvaldes Lars Kviberg i Kvinnegårda, U. Bergvall i Sigters och N. Jönsson samt nyvaldes Axel Nyberg. Till styrelsesunppleanter utsågos John Gustafsson och Erik Nilsson, och revisorer blefvo Arvid Stenberg och Jakob Hansson. Att representera gillet, vid förbundsmötet i Visby 1913 valdes jämte ordföranden E. Nilsson, Lars Kviberg och N. Jönsson.
En anslående basar var på lördag och söndag anorgnad af Hafdhems skyttegille. Basaren var besökt af att 150tal personer båda kvällarna. För den vackra nettobehållningen som erhölls vill Hafdhemskyttarna tacka den ärade allmänheten och rikta ett särskildt tack till handlanden W. Backström som upplåtit lokal, nu som flere gångar förut för dylika tillställningar för gillets räkning.
Skytt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *