Från landsbygden.

FOLLINGBO, 3 mars.
Ett trefligt slädparti hölls härstädes igår. Torsdagsnattens oväntade snöfall satte snart välvilliga krafter i rörelse för förverkligande af det välkomna vinternöjet. vilja drager halfva lasset, säger ordspråket, och här torde detta med skäl kunna tillämpas. På söndag e. m. samlades alltså deltagarnas på den bestämda mötesplatsen hos landtbruk. G. Romin, Kallings, som välvilligt stält sitt erliga hem till förfogande, Under strålande solsken från en högblå vinterhimmel startade härifrån vid half 4-tiden 10 välbesatta skjutsar. Efter en dryg timmes färd åt Visbyhållet fram mot skrubbs med en afstickare öfver Rosendal på hemvägen var man åter vid utgångspunkten. Här väntade det dukade kaffebordet, hvars rika välfägnad ofter den härliga åkturen smakade förträffligt. I den stora salen tog sedan ung och gammal under musikens lockande toner en munter sväng, omväxlande med ringlekar, humoristisk deklamation, förfriskningar m. m.
KL. 11 serverades en riklig supé, hvarpå aftonens olika nöjen åter fortsattes ett par timmar. När slutligen uppbrott skedde, tycktes samtliga till ett 50-tal uppgående deltagare till fullo belåtna med den i allo angenäma aftonen. Heder och tack åt såväl det gästfria värdfolket som till de skickliga arrangörerna af det hela!
Deltagare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *