Från infanteriet.

Underoffticersskolan tillsammans med korprals- och halfva volontärrekrytskolan befinner sig för närvarande på fältmarsch under löjtn. H. Falks ledning. Återkomsten till Visborgs slätt äger rum 14 dennes.
— Tjänstlediga äro: kapten Nylén under tiden 16 dennes — 20 maj; gevärshandtverkare Grönberg fr. o m 1 t. oo m 15 dennes; sgerg. Ahlquist under en månad från och med 4 dennes; musikfanj. A. G. V. Johansson under tiden 3—14 d:s; musikserg. K. Ahlund 2—14 dennes; löjtnant Rosander under månaden 15 april—14 maj; underlöjtnant Camitz under tiden 15 dennes—1 juni och sgerg. Karlberg under tiden 7—19 april.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 April 1913
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *