För djurplågeri

har ogifta Hilda Lind, Smiss i Sjonhem, som nyligen dömdes af norra häradsrätten till 100 kr. böter för upprörande vanvård af sina husdjur, nu fått en ny anmälan på halsen. Hon har kommit på den galna idén att under vintern förvara en på senhösten framfödd kalf i en mörk, kall och fuktig källare, där det arma djuret gifvetvis fått utstå svåra lidanden. Äfven denna sak blir helt visst i sinom tid föremål för häradsrättens handläggning och dom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 April 1913
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *