Fastighetsauktion i Visby.

Torsdagen den 10 nästkommande april kl. 12 på dagen försäljes på offentlig auktion fastigheten n:o 22 Tranhusgatan (Norderrotens 3:dje kvarter n:o 42). På tomten, som utgöres af frijord och innehåller 336,8 kvm., äro uppförda 2:ne mindre boningshus i godt stånd, innehållande det ena 3 rum och kök, det andra 2 rum och kök. Särdeles vackert läge med utsikt öfver hafvet. Tomten lämplig för agens af större hus. Vatten finnes i gården. Större inteckning underlättar köp.
Betalnings- och öfriga vilkor tillkännagifvas före auktionen.
Visby den 31 mars 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Mars 1913
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *