Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion som förrättas vid Binge i Martebo torsdagen den, 24 april kl. 12. midd. låter T. P. Nilssons arfvingar försälja 1/8 mtl. Binge, antingen i mindre lotter eller i sin helhet. Hemmanet är bebygdt med man- och ladugårdsbygnader, innehar bördiga ägor, skog öfver husbehof. Tillträde genast. Inteckningar mumderlätta köpet. Betalningsvilkoren, som blifva förmånliga, tillkännagifvas före utropet, men inroparen bör vara beredd att ställa godkänd säkerhet för köpesumman. Pröfningsrätt förbehålles.
Stenkyrka i april 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *