Fastighetsauktion.

Genom auktion, som förrättas vid Mölner i Väte måndagen den 14 instundande april klockan 11 f. m., låta herrar Axel Smith och J. Jacobsson försälja sina fastigheter i Mölner och Smits emot vilkor, som meddelas: vid. auktionen. Erhålles icke. antagligt köpeanbud, utarrenderas samtliga ägor under egendomarna för innevarande år. Vid samma tillfälle försäljes med betalningsanstånd till den 1 instundande oktober följande lösegendom: en själfäfläggande skördemaskin, något smedjeverktyg, ett parti hö samt höst- och vårsädeshalm äfvensom ett mindre parti korn.
Klintehamn den 31 mars 1913.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1913
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *