Fastighetsauktion.

Fredagen 28 mars kl. 12 m. låter snickaren C. Enström genom offentlig auktion å stället försälja sin i Klinterotens 38:e kvarter, under n:r 18 vid Adelsgatan välbelägna fastighet. Å tomten äro uppförda: a) 1 boningshus i 3 våningar inredt till 2 nya butiker med lagerrum, 5 bonifigs & 2 kallrum samt 2 kök. b) 1 d:o med 3 rum och 2 kök. 11,500 kr. inteckning kunna få öfvertagas. 5,000 kr. skola erläggas kontant, och tår tillträde ske den 1 nästk. maj. Närmare meddelas vid auktionen eller dessförinnan af ägaren. Pröfningsrätt förbehålles.
Visby i mars 1913.
HUGO PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 Mars 1913
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *