Fastighets- och lösöreauktion.

Onsdagen dem 7 nästa maj kl. 10 f. m. låta förmyndarne för delägarne i boet efter aflidne Weda Olsson vid Bjerges i Ala genom offentlig auktion å stället försälja all boets såväl lösa som fasta egendom. Lösegendomen består af byrå, bord, stolar, kommod, sängar, sängkläder och linne, mattor, gardiner, köks- och laggkärl,1 häst, 2 kor, 1 kviga, last- och arbetsvagnar, kälkar, foderhäck, fjäder- och andra harfvar, vänd- och spetsplogar, selar, diverse handredskap m. m.
Fastigheten 3/64-dels mantal Bjerges, väl bebygd, och med ägorna straxt intill åbyggnaderna är belägen i närheten af kyrka och skola, har en god fruktträdgård, god vattentillgång i gården, god åker, äng och betesmark samt skog till husbehof och säljes gravationsfri.
Skulle ej antagligt anbud å fastigheten afgifvas kommer densamma att utbjudas på arrende på viss tid.
A lösegendomen lämnas godkända köpare betalningsanstånd till den 1 nästa september; vidara vilkor afseende äfven fastighetsförsäljningen och eventuelt arrendet, meddelas vid auktionen.
Ala den 22 April 1913.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 April 1913
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *