Fårösund.

Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening anordnade 20 d:s årets fjärde täflan i fältmässig skjutning i trakten söder om Utbunge. Skjutningarna, som leddes af sergeant I. Karlsson, ägde rum från tre stationer mot 1/4-, 1/3-, och 1/2-figurer. Antalet deltagande var 22.
Resultatet blef: 1:a pris kapten Wennerström 64 poäng, 2:a styckjunkar Nilsson 60, 3:e bev.-art. 676 Österdahl 59, 4:e sergeant Janze 53, 5:e batterivaktaren Nordström 49, 6:e uok. Skog 48 och 7:e uok. Bomgren 45 poäng.
Prisen utglordes af silfverbägare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *