En 12 hästkrafters motor

af Bolinders fabrikat har härvarande tulljakt försetts med. Maskinen skall någon af de närmaste dagarna afprofvas i närvaro af tullförvaltaren såsom besiktningsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Mars 1913
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *