Efter dödssprånget

heter ett filmsskådespel, som från och med i afton visas å Sirius biografteater. Alla hafva nog i friskt minne sensationsfilmen »De röda artisterna», som väckte så stort uppseende. Nu föreliggande skådespel är en fortsättning på »De röda artisterna», och hvar och en som sett början torde icke underlåta att se fortsättningen. Jämte detta skådespel visas en dramatiserad komedi, skildrande hur en cirkuselefant räddar sin gode vän clownen ur eld och lågor vid en eldsvåda.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 Mars 1913
N:r 54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *