Dödsfall Kristina Elisabeth Gahnström

Att vår kära moder f. d. husbondeänkan Kristina Elisabeth Gahnström, f. Söderström, efter ett långvarigt lidande stilla aflidit I den höga åldern af 90 år, 11 månader och 17 dagar, sörjd och saknad af barn, barnbarn och barnbarnsbarn, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Guldrupe den 23 mars 1913.
BARNEN.

Sv. ps. 424.
Ty dager han är dock aidrig så lång
Att leke dess afton skall stunda,
Då lämnas vårt verk, då tystnar vår sång;
Må vi get med allvar begrunda.
Vi blifva utburne och sömnen blir tung
I grafven, vår slutliga boning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1913
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *