Dödsfall Herman Henrik Sundell

Tillkännagifves att Gud efter sitt allvisa råd behagat till sig hemkalla min outsägligt älskade make Landtbrukaren Herman Henrik Sundell, född den 16 dec. 1871, som lugnt och stilla afled måndagen d. 14 april; djupt sörjd och bittert begråten af mig, syskon, släkt och vänner.
Västergarn d. 14 april 1913.
LILLY SANDELL,
född Jackson.

Ack, döden hafver hädanryckt Min vän ifrån
min sida. Af sorg till jorden nedertryokt Hvad
tröst kan Jag förbida; Gud, uppehåll! mig, jag är
svag, Fräls mig från tviflets fara, Och lär mig vör-
da ditt behag, Som jag ej kan förklara. O Gud
min tro bevara!

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 April 1913
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *