Dödsfall Emma Katrina Laurentina Björkegren

Tillkännagifves att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade moder husbondeänkan Emma Katrina Laurentina Björkegren, född Larsson, som efter ett kort men svårt lidande stilla afled den 2 kl. 4 e. m. efter en lefnad af 55 år, 2 mån., 27 dagar; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad af barn och barnabarn, varder härmed släkt och vänner tillkännagifvet.
Snaldarfve i Martebo den 2/4 1913.
Edla Nilsson. Arvid Nilsson.
f. Björkegren.

Det gifts en sorg som får ej hedra kan,
Det gifts ett domslut; skiljas från hvarann.
Det gifs en tröst, nu har hon kämpat ut.
Det gifs ett hopp, vi möte vid lifvets slut.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 April 1913
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *