De populära nykterhetskurserna 1913—1914

Centralförbundet för nykterhetsumndervisning kommer att under arbetsåret 19131914 anordna populärvetenskapliga nykterhetskurser i Trälleborg, Kristianstad, Visby, Motala, Mariestad, Nora, Karlskoga, Enköping och Hur diksvall. Ansökningar hade inkommit äfven från flera andra städer och större orter men kunde icke nu beviljas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 April 1913
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *