Auktion vid Rovide i Eskelhem.

Fredagen d. 25 april från kl. 10 f. m. låta herrar Norrby & Christiansson genom offentlig auktion vid Rovide i Eskelhem försälja hvad som vid föregående auktion på grund af väderleksförhållanden icke blef försåldt såsom res- och arbetsvagnar, reskärra, kälkar, flera par, vänd- och spetsplogar, klös-, krok- och fjäderharfvar, mullfösor, gödselkärror, 1 skördemaskin, en 8 hästkr. lokomobil, sågbänkar m. klingor, 2 kor, i kviga samt 8 morlamm med ungar m. m., m. m.
KL 12 midd. utbjudes den öfversålda delen af fastigheten vid Rovide, bestående af c:a 25 tunnl. förstklassig åker, 20 tunnl. äng och c:a 80 tunnl. skog och betesmark, bebygdt med särdeles goda åbygnader och säljas antingen i mindre delar eller i sin helhet, på vilkor som vid amktionen tillkännagifvas.
För lösegendomen lämnas godkände de inropare anstånd med betalningen till den 1 nästa sept. Rovalds i Eskelhem den 18 april 1913.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *