Auktion vid Norrvange i Lärbro.

Fredagen den 18 innevarande april kl. 10. f. m. låter byggmästaTen H. Olsson, Norrvange i Lärbro, i anledming af tilltagande ålder och sjuklighet genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja hela sin i godt och välvårdadt skick befintliga snickareverkstad med därtill hörande delvis nya verktyg, hvaraf nämnas: en 4 hästars fotogenmotor, en planhyfvel, sågbänk, kant, spån- och bandsåg, svarfstol, vedkross, en albionkvarn, flera st. hyfvelbänkar, flera st. sågar däribland en löfsågningsmaskin, en hel mängd hyflar af olika slag, skruftvingar knektar, torrt virke af såväl ek som björk, uppsågadt dels till plank dels bräder, furubräder olika tjocklek och bredd, 2 par nya ytterdörrar till ett boningshus, en kamin med rör, en del finare möbler, soffor, stolar olika slag, större och mindre speglar, ett salsbord med 5 lösskifvor, flera andra bord, en lavoar, kommoder, en zittra, finare väggtaflor, 2 st. lampkronor, vackra bordsprydnader, något silfver och malmsaker, ett parti begagnade taktegel jämte mera an nat. Med betalningen lämnas vederhäftige inropare anstånd till 1 september detta år.
Rute den 7 april 1913.
TYCHO LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 April 1913
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *