Auktion vid Kvie i Hejde.

Lördag d. 19 dennes kl. 2 e. m. kommer genom offentlig auktion för vederbörandes räkning vid Kvie i Hejde att försäljas: aflidne arb. Nils Anderssons kvarlåtenskap. Fastighet, en från Kvie hemman afsöndrad jordlägenhet om 3 kv.-ref 20 kv.-st. med åbygnader, samt följande lösegendom: Husgeråd: af koppar-, järn- och blecksaker, linnevaror och sängkläder, den all. gångkläder, div. möbler och träkärl, handredskap: en Alfa de Lavals separator, en väfstol med tillbehör m. m., af kreatur: 1 ko, en kvigkalf, 5 st höns. Med betalningsanstånd för lösegendomen 1:ste sept. 1913. För fastigheten gifves vilkor tillkänna vid auktionens början.
Hejde i april 1913.
O. J. R. AHIN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 April 1913
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *