Auktion i Hafdhem.

Genom auktion, som förrättas i Rommunds hage i Hafdhem måndagen den 10 innevarande mars kl. 11 f. m. låter byggmästaren Niklas Karlsson försälja omkring 100 kaster grenved, s. k. stumlar efter omkring 1,200 träd samt pärkvis kvarstående mindre träd.
Hagen ligger utmed allmän väg.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 1 mars 1913.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *