Auktion i Endre.

Genom offentlig auktion, som förrättas hos folkskolläraren P. S. Hartman i Endre onsdagen den 5 innev. mars kl. 12 på dagen, kommer att exekutivt försäljas vid skolan inre lösören, nämligen: möbler, glas och porslin, guld-, silfver-, koppar- och nickelsaker, böcker och taflor m. m. och å L:a Fjälls yttre lösären, nämligen: 1 sto, 1 häst, 2 a kviga, 1 kalt, 4 selar, 1 kärrå, I lastvagn samt 1 par kälkar.
Betalningen skall erläggas kontant.
Visby den 1 mars 1913.
KARL LILJEBORG,
t. f. kronolänsman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *