Auktion å ved och virke.

Torsdagen den 3 april kl. 12 midd. kommer genom offentlig auktion vid Katrinelund att för ve derbörandes räkning försäljas omkring 3850 tolft. bräder, däraf 1 större parti 1 ½ golfbräder, fyrkant- och staketvirke, 1 parti torra 2” plank, omkring 30 kaster grof tvetved, 1 dusugn. wAuktionen fortsättes sedan i O. Nordströms hage där det kömmer att försäljas omkring 60 kaster gren- och floved (grof och kärnig) samt pärkvis på marken liggande stubbar, allt med anstånd för betrodde köpare till 1 sept., andra betale vid anfordran.
Veskinde och Bro 27 mars 1913.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Mars 1913
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *