Auktion å Tors i Bro.

I anledning af hemmanets försäljning och afflyttning låter landtbrukaren Karl Dahlgren, Tors i Bro därstädes genom offentlig auktion tisdagen den 8 innev. april kl. 1 e. m. till den högstbjudande försälja 4 st. hästar, däraf 1 gto, passande till afvelsdjur, kor och får, 1 radsånings-, slåtter- och hackelsemaskin, vindmaskin, hästräfsa, fjäderharft, 1 åkkärra, kälkrack, skogskälkar, långstegar, sladd och kornvält, 2 ½ par sgelar, 1 parti torra bräder, takspån, troder, stör och kalk m. m.
Vid samma tillfälle utbjudes till rothuggning för annam persons räkning en äng, 20 tnld uppdelad i pärkar, omkring 3s tnld i hvarje som består af Jlöf- och barrskog, och skall rothuggningen vara till afsyning fullt färdig och skogen bortkörd till den 15 mars 1914.
Vidare tillkännagifves vid auktionen, då äfven plöjning pr tnld utbjudes.
Anstånd för godkände inropare till 1 inst. sept., andra betala vid anfordran.
Veskinde den 3 april 1913.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 April 1913
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *