Auktion å Hallshuk.

Onsdagen den 30 april från kl. 3 e. m. låter fyrmästaren L. P. Stuxberg å Hallshuk medelst offentlig auktion försälja en del lösegendom såsom: Skrif-, nattduks- och blomsterbord, 12 duss. stolar, 1 skrifstol, 1 skänk, 1 byrå, 1 spegel, 1 väf med tillbehör, lampor, taflor, 2 st. tågmattor, 2 st. ålryssjor, 3 st. strömmingsgarn, 2 st. grimnät, omkring 13 tunnor potatis, 1 gödselhög m. m.
Betalningsanstånd lämnas åt kände vederhälftige inropare till den 1 oktober detta år.
Lärbro den 21 april 1913.
ANTON LARSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 April 1913
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *