Auktion å fastighet i Visby.

Lördagen den 26 dennes klockan 12 midd. låta ägarne till området: s.k. Fole mekaniska verkstad Visby genom offentlig auktion: försälja dels. tomter med byggnader dels utan, dels byggnader till nedrifning och bortflyttning allt efter köpares önskan och på villkor som vid auktionstillfället tillkännagifvas.
Visby i april 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 April 1913
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *