Auktion å en mindre hemmansdel.

Torsdagen den 10 april från kl. 2 e. m. låter P. Hartman, Träkumla, genom offentlig auktion försälja sitt ägande 1/32 mantal Tjengdarfve, bestående af c:a 6 tal god åker och c:a 10 tnld skog och betesmark med sparad skog, är bebyggd och belägen wid allmänna vägen nära Träkumla kyrka, säljes antingen imindre delar eller i sin helhet på goda betalningsvilkor, som lämpas efter reel köpare och tillkännagifvas vid auktionen.
Skulle köp icke komma tillstånd, bortarrenderas det på vissa års tid.
Rovalds i Eskelhem den 3 april 1913.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 April 1913
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *