Aprilväder.

Sällana har väl april månad gjort en så vacker entré som i år. Det sommarljumma och vackra vårväder, som sedan dess varit rådande, har nu tagit ett hastigt slut. I natt inträffade nämligen ett tvärt omslag i vädret, då en våldsam nordnordvästlig snöstorm plötsligen stack upp här. Barometern hade ju under gårdagen sjunkit högst betydligt, hvaraf man kunde förstå, att ett oväder var i antågande, Men att detta skulle bli så pass häftigt, hade man väl ej anat.
Stormen har farit fram ganska omildt, idet den slitit kvistar och grenar af träden, ryckt tegelpannor från hustaken och till och med. vräkt omkull ett och annat plank inom staden. Snöstormen, som ännu i middags fortfor, ehuru med förminskad styrka och intensitet, har hopsat rätt höga drifvor här och hvar på gatorna samt rivit upp grof sjö på hafvet.
På grund af ovädret kvarlåg ång. Polhem i Nynäshamn till kl. 6 i morse, då den afgick hit, och ång. Gute, som tidigt imorse skulle afgå härifrån till landthamnarna, kvarliggor här ännu. Ång. Klintehamn kvarligger i Burgsvik, hvarifrån båten skulle afgått hit i morse.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 April 1913
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *