Antalet emigranter

från Gotland under innevarande års första kvartal var precis detsamma som ifjol första kvartalet, eller summa 14. Endast två län hade att uppvisa lika liten eller mindre emigrantsiffra, nämligen Upsala med: 14 (ifjol 18) och Södermanländs län med 11 emigranter (ifjol samma antal).

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 April 1913
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *